Perfil del Artista

Carlos Gallizo

Perfil del Artista

Carlos
Gallizo

Born 1986, Perth, Western Australia

Titulo de la obra:

Maria

Ens trobem davant d’un dels murals realitzats als espais cedits pels col·legis públics de la ciutat de Gandia, en aquesta ocasió, el C.P. Botànic Cavanilles, pintat per l’artista Carlos Callizo. Davant un fons treballat amb la tècnica del dripping, l’autor va realitzar prèviament una composició facial de la cara d’una xiqueta amb trets físics característics de diferents part del món per tractar el tema de la infància i la multiculturalitat. Un fons obscur on el color s’obri pas per a reflectir el somriure d’una xiqueta amb uns grans ulls que ens transmeten una gran tendresa. Una visió acolorida i optimista que té com a objectiu trencar prejudicis i fronteres. 

Carlos Callizo és professor a la facultat de Belles Arts de Múrcia i un popular muralista internacional amb un estil molt definit, on els retrats són els protagonistes.

Trabajo

Recibe actualizaciones de este y más artistas

Procesaremos los datos personales que nos ha proporcionado de acuerdo con nuestra política de privacidad.